balunet.eu
Domov Kontakt-web-formular Sitemap Atom

Firma, Financie, Právo - balunet.eu

» Pridat stránku, odkaz

Vyhľadajte si text na tejto stránke:

Firma, Financie, Právo

ZRUšENIE SPOLOčNOSTI, FIRMY, PODNIKU, čI S.R.O.


Potrebujete zrušiť s.r.o., spoločnosť, či firmu a neviete ako na to? Zverte sa do našich rúk. Zabezpečíme pre Vás pohodlné zrušenie firmy a jej úplné výmazanie z obchodného registra. Konzultácie sú bezplatné. ID : 1557


 • Email : firemnyservis@firemnyservis.sk |
 • Kontakt : +421 41 55 55 999 |
 •  PROFIL - Zrušenie spoločnosti, firmy, podniku, či s.r.o. Profil |

ZáNIK SRO SK


Neviete ako zrušiť a nechať zaniknúť vašu spoločnosť s.r.o. ? Nevešajte hlavu, pomôžeme vám so zrušením s.r.o. a jej vymazaním z obchodného registra. Vy navštívite iba notársky úrad, všetko ostatné zariadime my. ID : 1553


 • Email : zaniksro-sk@freemail1.eu |
 • Kontakt : +421 41 55 55 999 |
 •  PROFIL - Zánik sro sk Profil |

DAňOVé FóRUM


Diskusné fórum k daniam, daňovému poriadku, daňovému priznaniu a daňovým odpisom. Ak vám nieje niečo jasné ohľadom daní a ich platenia či neplatenia pýtajte sa na novom fóre venovanom tejto problematike. ID : 1539


 • Email : s.feder@seznam.cz |
 • Kontakt : Registrácia nebola vyplnená korektne! |
 •  PROFIL - Daňové fórum Profil |

VYMáHANIE DLHOV


Informačný web, ktorý vám pomôže zorientovať v problematike vymáhania dlhov a pohľadávok a to ako súdnou, tak aj mimosúdnou cestou. ID : 1536


 • Email : ccv@ccv.sk |
 • Kontakt : 0948 111 030 |
 •  PROFIL - Vymáhanie dlhov Profil |

ZáKONNíK PRáCE SR


Celý zákonník práce SR a novely pre rok 2013 tu nájdete pekne usporiadaný online. Všetky potrebné zákony máte teraz po ruke. Nájdite oporu priamo v zákonníku práce a nenechajte sa zneužívať nevedomosťou. ID : 1525


 • Email : sparringsk@seznam.cz |
 • Kontakt : Registrácia nebola vyplnená korektne! |
 •  PROFIL - Zákonník práce SR Profil |

SUPER PRáVNIK


Prehľadný zoznam právnych rád na jednom mieste od renovovaných právnikov. ID : 1515


 • Email : info@superpravnik.sk |
 • Kontakt : 032 771 4225 |
 •  PROFIL - Super Právnik Profil |

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 «

arrow top    

Copyright © 2007-2018 www.balunet.eu