balunet.eu
Domov Kontakt-web-formular Sitemap Atom

Práca, Vzdelanie, Školy - balunet.eu

» Pridat stránku, odkaz

Vyhľadajte si text na tejto stránke:

Práca, Vzdelanie, Školy

NABíDKA PRáCE


Nemůžete sehnat práci? My Vám ji pomůžeme najít, nikdy nebylo jednodušší vyhledat si práci než na easyjobs.cz. Easyjobs.cz nabízí tisíce nabídek práce shromažděných z celé ČR a pečlivě roztříděných. Sami se přesvědčte. ID : 342


 • Email : reg@care4u.cz |
 • Kontakt : |
 •  PROFIL - Nabídka práce Profil |

A. SCHOOL - šKOLA ANGLIčTINY


Kurzy angličtiny v Bratislave. Vyučujeme Callanovou, priamou a konverzačnou metódou. Angličtina až 4 x rýchlejšie. ID : 322


 • Email : info@aschool.sk |
 • Kontakt : |
 •  PROFIL - A. School - škola angličtiny Profil |

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE


Prešovská univerzita v Prešove, univerzita, UNIPO, PU, vysoká škola, Prešov, Rektorát, fakulta, fakulty, FHPV, Fakulta humanitných a prírodných vied, FM, Fakulta manažmentu, FŠ, Fakulta športu, FZ, Fakulta zdravotníctva, FF, Filozofická fakulta, GTF, Gréckokatolícka teologická fakulta, PBF, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, UK, Univerzitná knižnica, CVT, Centrum výpočtovej techniky, ÚNŠ, Ústav národnostných štúdií a cudzích jazykov, ŠSC, Študentské servisné centrum, ŠDJ, Študetský domov a jedále ID : 197


 • Email : |
 • Kontakt : +421 / 517563110 |
 •  PROFIL - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE Profil |

EKONOMICKá UNIVERZITA V BRATISLAVE


Ekonomická univerzita v Bratislave ďalej len EU v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Univerzita má vo vienku od svojho vzniku byť centrom ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku. Vzdelania, ktoré je v súčasnosti veľmi žiadané, ale aj náročné a ktoré má na univerzite dlhoročnú 69 ročnú tradíciu. ID : 196


 • Email : komunikacia@euba.sk |
 • Kontakt : +421 / 267295111 |
 •  PROFIL - Ekonomická univerzita v Bratislave Profil |

VYSOKá šKOLA MANAžMENTU


Vysoká škola manažmentu v Trenčíne VŠM bola zriadená zákonom NR SR č. 286-1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Bellevue, štát Washington, USA. Bakalárske štúdium podnikového manažmentu a bakalárske a magisterské štúdium znalostného manažmentu na VŠM ID : 195


VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ


VŠVU - Vysoká škola výtvarných umení. Študenti, doktorandi a pedagógovia Vysoke-j školy výtvarných umení, profesioná-lni výtvarníci! Galé-ria Medium pri VŠVU opäť ponúka možnosť realizácie Vašich projektov vo svojich priestoroch. Termí-n podávania žiadostí, odovzdávania portfólií a koncepcií na rok 2010. Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii v kancelárii Galérie MEDIUM, prípadne na webe Vysokej školy výtvarných umení: www.vsvu.sk Kontakt-: Mgr. Silvia Čúzyová, Galéria MEDIUM, Hviezdo ID : 194


 • Email : |
 • Kontakt : +421 / 259428500 |
 •  PROFIL - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ Profil |

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «

arrow top    

Copyright © 2007-2018 www.balunet.eu