balunet.eu
Domov Kontakt-web-formular Sitemap Atom

Základné školy - balunet.eu

» Pridat stránku, odkaz

Vyhľadajte si text na tejto stránke:

Základné školy

Kroužky pro děti Věda nás baví


Vědecké kroužky pro děti ve městech Praha, Brno a další. Příměstské tábory Věda nás baví. Zábavná fyzika, chemie, přírodní vědy a věda o vesmíru pro děti na 1. stupni. ID : 1577


 • Email : veda@vedanasbavi.cz |
 • Kontakt : +420 602 609 052 |
 •  PROFIL - Kroužky pro děti Věda nás baví Profil |

III. Zš ul. Sama Chalupku


Domovska strana 3.ZS na Ulici S.Chalupku 31212 v Prievidzi. III.Základná škola, Ulica Sama Chalupku 31212 Prievidza, Poliak Peter, digitálny štúrovci, Digitálny Štúrovci, basketbal, hokej, plávanie, základná škola, športové triedy, športová škola ID : 1144


 • Email : 3zspd@inmail.sk |
 • Kontakt : +421/0465439840 |
 •  PROFIL - III. Zš ul. Sama Chalupku Profil |

Zš Atómová 1 917 01 Trnava


Základná škola na Atómovej ulici v Trnave je štátna škola s právnou subjektivitou od roku 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. V tomto školskom roku 20112012 našu školu navštevuje 397 žiakov. Vzdelanie a výchovu im poskytuje 34-členný učiteľský zbor vrátane vychovávateliek a školskej psychologičky. ID : 1143


 • Email : zs.3@stonline.sk |
 • Kontakt : +421/0335501491 |
 •  PROFIL - Zš Atómová 1 917 01 Trnava Profil |

ZŠ Belehradská 21, Košice


Základná škola na Belehradskej ulici číslo 21 sa nachádza v mestskej časti Košice-sídlisko Ťahanovce. Sídlisko je najmladšie v Košiciach. Škola bola zriadená 15. apríla 1991. Oproti minulým rokom na škole prebieha jednozmenné vyučovanie. V školskom roku 20112012 má škola 33 tried , ktoré navštevuje 735 žiakov. Na škole je zriadených 8 oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 46 kvalifikovaných pedagógov. ID : 1140


 • Email : zsbelehradska@centrum.sk |
 • Kontakt : +421/0556362736 |
 •  PROFIL - ZŠ Belehradská 21, Košice Profil |

Základná škola Bobrovec


Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania a kľúčových kompetencií Štátneho vzdelávacieho programu a z koncepcie, ktorá vznikla niekoľkoročnou snahou o inováciu pedagogického procesu a života školy vôbec, analýzou vlastných možností a schopností pedagogického zboru, požiadaviek rodičov a naviazaním na tradície školy. ID : 1139


 • Email : ekonom@zsbobrovec.sk |
 • Kontakt : +421/44 5596688 |
 •  PROFIL - Základná škola Bobrovec Profil |

ZŠ a MŠ Hrušov


ZŠ s MŠ Hrušov - je Základná škola s materskou školou v obci Hrušov, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj. Naša školaŠkolská jedáleňŠkolská knižnicaNa stiahnutieChatProjekt ComeniusFotogalériaVideogalériaInovácia kvality výchovno vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ HrušovTriedy ZŠStredisko záujmovej činnostiMaterská škola ID : 1138


 • Email : zshrusov@post.sk |
 • Kontakt : +421/0474880113 |
 •  PROFIL - ZŠ a MŠ Hrušov Profil |

» 1 «

Copyright © 2007-2018 www.balunet.eu