Kroužky pro děti Věda nás baví-zakladne_skoly, Horská 20403, 128 00 Praha 2

25.05.2018, 8:02

Kroužky pro děti Věda nás baví - zakladne_skoly, Horská 20403, 128 00 Praha 2 - Vědecké kroužky pro děti ve městech Praha, Brno a další. Příměstské tábory Věda nás baví. Zábavná fyzika, chemie, přírodní vědy a věda o vesmíru pro děti na 1. stupni.

Kroužky pro děti Věda nás baví - zakladne_skoly, Horská 20403, 128 00 Praha 2

» Pridat stránku, odkaz

Kroužky pro děti Věda nás baví

Názov registrácie : Kroužky pro děti Věda nás baví
Adresa stránky : www.vedanasbavi.cz
Kontaktný e-mail : veda@vedanasbavi.cz
Telefón : +420 602 609 052
Telefón mobil: +420 602 609 052
Telefón fax: Neuvedené
Poštová adresa : Horská 20403, 128 00 Praha 2
GPS adresa : 50.066956,14.422873
Náhľad webu : Nahlad webu
Činnosť : Vědecké kroužky pro děti ve městech Praha, Brno a další. Příměstské tábory Věda nás baví. Zábavná fyzika, chemie, přírodní vědy a věda o vesmíru pro děti na 1. stupni.
Kroužky pro děti Věda nás baví
Pôsobnosť v kraji : Česko
Reg. ID stránky : 1577
Pozícia v katalógu : ... / praca_vzdelanie_skoly / zakladne_skoly/
Dátum registrácie : 2013-03-21 / 09:00:52
Odporúčané linky :

Kroužky pro děti Věda nás baví

Vědecké kroužky pro děti ve městech Praha, Brno a další. Příměstské tábory Věda nás baví. Zábavná fyzika, chemie, přírodní vědy a věda o vesmíru pro děti na 1. stupni. - Kroužky pro děti Věda nás baví

III. Zš ul. Sama Chalupku

Domovska strana 3.ZS na Ulici S.Chalupku 31212 v Prievidzi. III.Základná škola, Ulica Sama Chalupku 31212 Prievidza, Poliak Peter, digitálny štúrovci, Digitálny Štúrovci, basketbal, hokej, plávanie, základná škola, športové triedy, športová škola - III. Zš ul. Sama Chalupku

Zš Atómová 1 917 01 Trnava

Základná škola na Atómovej ulici v Trnave je štátna škola s právnou subjektivitou od roku 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. V tomto školskom roku 20112012 našu školu navštevuje 397 žiakov. Vzdelanie a výchovu im poskytuje 34-členný učiteľský zbor vrátane vychovávateliek a školskej psychologičky. - Zš Atómová 1 917 01 Trnava

ZŠ Belehradská 21, Košice

Základná škola na Belehradskej ulici číslo 21 sa nachádza v mestskej časti Košice-sídlisko Ťahanovce. Sídlisko je najmladšie v Košiciach. Škola bola zriadená 15. apríla 1991. Oproti minulým rokom na škole prebieha jednozmenné vyučovanie. V školskom roku 20112012 má škola 33 tried , ktoré navštevuje 735 žiakov. Na škole je zriadených 8 oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 46 kvalifikovaných pedagógov. - ZŠ Belehradská 21, Košice

Základná škola Bobrovec

Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania a kľúčových kompetencií Štátneho vzdelávacieho programu a z koncepcie, ktorá vznikla niekoľkoročnou snahou o inováciu pedagogického procesu a života školy vôbec, analýzou vlastných možností a schopností pedagogického zboru, požiadaviek rodičov a naviazaním na tradície školy. - Základná škola Bobrovec

ZŠ a MŠ Hrušov

ZŠ s MŠ Hrušov - je Základná škola s materskou školou v obci Hrušov, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj. Naša školaŠkolská jedáleňŠkolská knižnicaNa stiahnutieChatProjekt ComeniusFotogalériaVideogalériaInovácia kvality výchovno vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ HrušovTriedy ZŠStredisko záujmovej činnostiMaterská škola - ZŠ a MŠ HrušovSpozorované odkazy