balunet.eu
Domov Kontakt-web-formular Sitemap Atom

Stavebníctvo - balunet.eu

» Pridat stránku, odkaz

Vyhľadajte si text na tejto stránke:

Stavebníctvo

SUCHO V DOME - IZOLáCIA VLHKéHO MURIVA


Stavebná firma Hlušík Rudolf Žilina zabezpečuje izolácie vlhkého muriva, hydroizolácie budov, bazénov, izolácie proti úniku chemických látok a iné. ID : 381


STREšNé KRYTINY A OKNá - STAMAX S.R.O.


Strešné krytiny, strešné okná, trapezové plechy a strešné šindle a doplnky od spoločnosťi Stamax s.r.o. Žilina. ID : 368


 • Email : crazypit@fun-online.sk |
 • Kontakt : |
 •  PROFIL - Strešné krytiny a okná - Stamax s.r.o. Profil |

KLAMPIARSKE A POKRýVAčSKé PRáCE - R.K. SERVICE


Klampiarske a pokrývačské práce, izolácie plochých striech, prenájom lešenia, montáž sadrokartónov a izolácia základov proti zemnej vlhkosti. ID : 367


 • Email : roman@rk-service.sk |
 • Kontakt : |
 •  PROFIL - Klampiarske a pokrývačské práce - R.K. service Profil |

GARážOVé BRáNY,POHONY VSTUPNýCH BRáN


Garážové brány,pohony na vstupné brány. ID : 206


 • Email : garazove.brany@centrum.sk |
 • Kontakt : |
 •  PROFIL - Garážové brány,pohony vstupných brán Profil |

BALKO STAVEBNé A VýšKOVé PRáCE


Stavebné práce menšieho rozsahu, byt. jadrá, keramické a zámkové dlažby, stierky, nátery, drevené konštrukcie, práce pomocou pojazdného lešenia Vráble. ID : 183


 • Email : balko@bal-ko.sk |
 • Kontakt : 0915116100 |
 •  PROFIL - Balko Stavebné a Výškové práce Profil |

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 «

arrow top    

Copyright © 2007-2018 www.balunet.eu